De Wijze Kater - The Wise Tomcat   (musical)


De Wijze Kater is een allegorisch verhaal van een jongeman die met behulp van zijn kater de teloorgang van een koninkrijk in verval weet te stoppen en te keren. Het rijk werd door 'ratten' leeggevreten. De jonge held wordt dan nog eens verliefd en zoals het een sprookje betaamt, kan hij op het einde met zijn geliefde trouwen.


The Wise Tomcat is an allegoric story about a young man who saves a kingdom in decline with the help of his tomcat. The realm was being eaten away by 'rats'. The young hero falls in love and as usual in fairy tales, he marries his beloved at the end of the story.



©    2018    All  music composed and/or arranged by the owner of this site. Some arrangements are based on public domain tunes.