De Wijze Kater - The Wise Tomcat   (musical)


De Wijze Kater is een allegorisch verhaal van een jongeman die met behulp van zijn kater de teloorgang van een koninkrijk in verval weet te stoppen en te keren. Het rijk werd door 'ratten' leeggevreten. De jonge held wordt dan nog eens verliefd en zoals het een sprookje betaamt, kan hij op het einde met zijn geliefde trouwen.

The Wise Tomcat is an allegoric story about a young man who stopped the decay of a realm with the help of his tomcat. His land was literally eaten away by ‘rats’. The young hero falls in love as it should be in a fairy tale, and at the end they marry.©    2020    All  music composed and/or arranged by the owner of this site. Some arrangements may be based on public domain tunes.